Naar alfabetisch
overzicht
Deze periode:
1880 - 1899
Overzicht Nederlands-talige Jeugd Tijdschriften
ca. 1750 - heden
(in volgorde van 1e verschijnings-datum)
Verschijnings-
periode
Titel
Neventitel
Link naar méér informatie
Gedigitaliseerd aanwezig
op deze site?
1880 - 1883 Paulus, de kleine zendingsvriend Geïllustreerd maandschrift voor kinderen   Nee
1880 - 1902 Zondagsschoolvriend (de)     Nee
1881 Leidsman (de) Christelijk weekblad voor de jeugd   Nee
1881 - 1886 Zondagsblad voor het jonge Nederland     Nee
1881 - 1884,
1889 - 1895
Vox Gymnasii Orgaan voor Neêrlands gymnasiasten   Nee
1882 - 1885 Engel aan de heilige tafel (de)     Nee
1882 - 1894 Lelie- en rozeknoppen Weekblad voor meisjes   Nee
1883 - 1884 (?) Indische kindercourant (de)     Nee
1883 - 1895 Bloemkrans (de) Lectuur voor katholieke jongelieden ter bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie
(vanaf 1887:) Taal en letterkundige studiën voor jongelieden
  Nee
1883 - 1934 Voor de kinderkamer Geïllustreerd maandblad voor het kleine volkje   Nee
1884 - 1886 (?) Kleine zaaier voor de jeugd (de)     Nee
1884 - 1890 Jong Nederland Geïllustreerd tijdschrift voor jongelui
(vanaf ca. 1887:) Geïllustreerd zondagsblad voor jongelui
  Nee
1885 - 1886 Onze jongens Weekblad voor school en huis   Nee
1885 - 1887 Tijdspiegel voor de Nederlandsche jeugd     Nee
1885 - 1894 Ons genoegen Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes   Nee
1885 - 1895 Excelsior Geïllustreerd tijdschrift voor Neêrlands jongelingschap en volk   Nee
1885 - 1957 Engelbewaarder (de) Maandschrift ter bevordering van de godsdienstige opleiding der jeugd
(vanaf 1891:) Een maandschrift voor de katholieke jeugd
(vanaf 1896:) Geïllustreerd maandschrift voor de katholieke jeugd
(vanaf 1905:) Geïllustreerd tijdschrift voor de katholieke jeugd
Link Ja
1886 - 1887 Jedidjah Bibliotheek voor Israëls jeugd
(Vanaf 1887:) Weekblad voor Israëls jeugd
  Nee
1887 - 1895 Neêrlands jeugd Tijdschrift voor jongens en meisjes   Nee
1887 - 1899 Hollandsche lelie (de) Weekblad voor jonge dames Link Ja
1888 - 1889 Ons vaderland Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd   Nee
1888 - 1889 Onze courant Geïllustreerd weekblad voor de katholieke jeugd   Nee
1888 - 1893 Jong Holland Geïllustreerd weekblad voor jongelui   Nee
1888 - 1905 Kindervriend (de) Geïllustreerd christelijk tijdschrift voor de jeugd
(1892 - 1899:) Geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd
  Nee
1889 - 1891 Van onze oude vriend voor jongelieden     Nee
1889 - (?) Kleine heidenbode (de)     Nee
1890 - 1892 Onze jeugd Weekblad voor de kinderkamer
(vanaf 1891:) Weekblad voor jonge lieden en kinderen
  Nee
1890 - 1896 Land en volk Tijdschrift voor de jeugd   Nee
1891 Maandroosjes     Nee
1891 - 1893 (?) Voor onze kleinen     Nee
1891 - 1899 Lectuur voor jonge lieden     Nee
1891 - 1897 Jeugd     Nee
1892 - 1900 Kindervriend (de)     Nee
1893 - (?) Stormloop (de) Weekblad voor de Vlaamsche jeugd   Nee
1893 - 1897 Jong leven Volksweekblad voor Nederland   Nee
1893 - 1917 Indische kindercourant (de)     Nee
1894 Voor onze kleinen Geïllustreerd weekblad voor jongens en meisjes   Nee
1894 - 1895 Voor onze jongelui Ontspanningslectuur in de drie moderne talen   Nee
1894 - 1900 Sint-Nicolaas Geïllustreerd maandschrift voor kinderen   Nee
1894 - 1905 Utile dulci Een uurtje lectuur in de vier moderne talen voo onze ontwikkelde jongelui
(vanaf 1895:) Lectuur voor ontwikkelde jongelui
  Nee
1894 - 1919 Onze jonge meisjes Maandblad gewijd aan de belangen van vrouwen en meisjes, tevens orgaan van de Nederlandsche Meisjesbond   Nee
1894 - 1925 Hoop der toekomst (de) Maandblad tegen drankmisbruik, voor onze jongens en meisjes
(1896 - 1906:) Maandblad voor kinderen, gewijd aan de geheelonthouding
  Nee
1894 - 1934 Kinderwereld (de)     Nee
1894 - 1942 Jonge strijder (de) Officieel orgaan voor het Leger des Heils voor het werk onder kinderen
(vanaf ca. 1923:) Officieel orgaan van het Leger des Heils voor arbeid onder jongelieden
(vanaf ca. 1935:) Officieel orgaan van ons jeugdwerk
  Nee
1895 - 1897 Excelsior Maandschrift voor jonge dames   Nee
1895 - 1900 Timotheus Geïllustreerd weekblad voor jongelui   Nee
1895 - 1905 Weekblad voor jongens en meisjes     Nee
1896 - 1897 Nieuwe kinderblad (het)     Nee
1896 - 1898 (?) Voor onze kleinen     Nee
1896 - 1908 Ons blaadje Lectuur voor onze kinderen
(vanaf 1897:) Lectuur voor de jeugd
(vanaf 1901:) Weekblaadje voor de jeugd
  Nee
1896 - 1915 Weekblad voor de jeugd (tot ca. 1897:) Aan moeders schoot   Nee
1897 Samuel Geïllustreerd weekblad voor jonge lieden   Nee
1897 - 1899 HBS (de) Orgaan van de leerlingen aan hoogere burgerscholen   Nee
1897 - 1917 (?) Voor de jeugd Maandblad voor zondagsschool en huisgezin   Nee
1898 - 1899 Kinder-zendingsbode Geïllustreerd weekblad   Nee
1898 - 1902 Voor onze meisjes Geïllustreerd weekblad voor meisjes van 12 - 16 jaar   Nee
1898 - 1903 Ons jongensblad     Nee
1899 Lente Weekblad voor jonge dames   Nee
1899 - 1900 (?) Engelbewaarder (de) Godsdienstig zondagsblad voor de jeugd, den kinderen der katholieke patronagen opgedragen   Nee
1899 - 1907 (?) Kleine zendingsbode Geïllustreerd weekblad   Nee
1899 - 1922 Communieklokje (het) Weekblad voor communiekinderen
(vanaf 1912:) Tijdschrift voor kinderen van de eerste tot de plechtige Heilige Communie
  Nee
1899 (?) - 1942 Lectuur voor de jeugd     Nee
(?) - (?) [maar tussen 1889 en 1903] Ons eigen blaadje Geïllustreerd weekblad voor het jonge volkje   Nee
Bron voor deze pagina: * 1.
Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757 - 1942
: bibliografie / Marjoke Rietveld-van Wingerden. - Leiden : Primavera Pers. - Ill.
Met index, lit. opg. ISBN 90-74310-15-X GEB. NUGI 602/723.
Citering met toestemming auteur.
Totaal aantal titels voor déze periode:
63
Laatste bijwerking:
2008, februari 04
 
Overige periodes:
? - ?
1757 - 1829
1830 - 1849
1850 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1909
1910 - 1919
1920 - 1929
1930 - 1942
1943 - 1952
1953 - 1965
1966 - 1999
2000 - heden
Sluit dit venster
Startpagina